Practicom logo

Onze continue kwaliteit & veiligheid (nu ook) gecertificeerd.

Ons kwaliteitsmanagement is gecertificeerd met een ISO 9001 en 27001 certificaat. Dat houdt in dat onze kwaliteitsprocedures om klantgegevens veilig te verwerken, een klanttevredenheid te behouden en te verbeteren en de integratie van innovatie als continu bedrijfsproces bekroont is met een ISO 9001 en ISO27001 certificaat.
En daar zijn we blij mee (Rob ter Borg: “ het bevestigd dat wat we doen voor onze klanten een toevoegde waarde heeft en tonen we aan dat we d.m.v. kwaliteit- en veiligheid certificering onze diensten geborgd zijn”).

ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement

ISO 9001:2015 is de internationale norm gericht op het beheersen van processen en het inrichten van een effectief managementsysteem. Practicom voldoet aan de eisen. Met het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat sluit ons kwaliteitssysteem dan ook volledig aan op ons ISO 27001: 2017 (en vice versa) managementsysteem voor informatiebeveiliging.

ISO 9001:2015

 • Continue kwaliteitsverbetering
 • Klanttevredenheid
 • Hoogwaardige kwaliteit
 • Consistente communicatie
 • Continue verbeteren van processen
 • Conformeren aan wet- en regelgeving

 

ISO 27001: 2017 informatiebeveiliging

Werkt u in de Cloud of bewaart u gegevens online? Bent u afhankelijk van continuïteit? Dan is het beveiligen en bewaken van deze gegevens ontzettend belangrijk. Door de toenemende criminaliteit zijn deze gegevens zeer kwetsbaar.
Practicom heeft informatiebeveiliging binnen de gehele bedrijfsvoering doorgevoerd en is daarvoor ISO 27001:2017 gecertificeerd. Met de certificering tonen we aan dat onze informatie- en managementsystemen voldoen aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging.
Dit geeft onze relaties de zekerheid dat er op zeer verantwoorde wijze met data wordt omgegaan,
Met het certificaat bewijzen we als organisatie dat we op alle vlakken veilig omgaan met gegevens en informatie.

ISO 27001:2017

 • Veiligheid van uw informatie en data
 • Beheersbaarheid van informatie
 • Creëren en waarborgen van vertrouwen inzake informatiebeveiliging
 • Conformeren aan wet- en regelgeving
 • Bewaakt geautoriseerde toegang tot data

 

Continue innovatie

De ISO 9001 en ISO 27001 zijn normen die gericht zijn op het leveren van hoogwaardige kwaliteit binnen de hele organisatie. Onze processen worden getoetst door middel van audits. Zo zorgen wij ervoor dat we altijd voldoen aan de hoogste norm. Jaarlijks wordt Practicom extern ge-audit door een onafhankelijke auditor. Bij deze audit wordt gecontroleerd of Practicom nog steeds voldoet aan de eisen die vanuit de certificeringen worden gesteld.

Het vastleggen, implementeren en toetsen van deze norm standaarden heeft als hoofddoel:
het verbeteren van de interne organisatie. Het resultaat hiervan is dat wij een nog betrouwbaardere partner kunnen zijn voor onze relaties.

We blijven onze organisatie continu verbeteren voor een kwaliteit dienstverlening waar u op kunt rekenen.

Wilt u hier meer over weten?
Neem dan contact met ons op.

Terug naar Nieuwsoverzicht »